ตลาดบางน้ำผึ้ง

ตลาดบางน้ำผึ้ง
น่ารักอ่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

ตลาดบางน้ำผึ้ง

“ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” เกิดจากแนวคิดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และประชาชนในพื้นที่ มีความเห็นพ้องต้องกันว่าต้องการทำตลาดน้ำขึ้นมา ทั้งนี้ในเบื้องต้นต้องการจัดทำเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเท่านั้น  แต่เมื่อนำเอาแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมประชาตำบล กลับได้รับการตอบรับและขยายการดำเนินงานให้กว้างขวางขึ้นในลักษณะศูนย์จำหน่ายสินค้าของชุมชนโดยการจัดสร้างซุ้มจำหน่ายสำหรับขายของ ซุ้มจำหน่ายสินค้าโอท็อปและสะพานริมปูน ริมคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมใช้ระยะเวลาดำเนินงานกว่า 3 ปีจึงสามรถเปิดดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันนี้ชาวบ้านได้นำผัก ผลไม้ที่มีอยู่ในสวน อาหารคาวหวานพื้นเมือง งานฝีมือ มาจำหน่ายซึ่งเป็นนโยบายหลักของผู้ดำเนินงานที่จะเน้นการท่องเที่ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นแนวคิดในการดำเนินงานและเอกลักษณ์ที่สำคัญของตลาดบางน้ำผึ้ง
ภายในตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะประกอบด้วยพื้นที่ 3 ส่วน คือ 1 ซุ้มจำหน่ายผลิตผลของชาวบ้านมีทั้งผลไม้ตามฤดูการ อาทิเช่น กล้วยน้ำว้า มะพร้าวอ่อน ชมพู่มะเหมี่ยว มะม่วงน้ำดอกไม้ ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของตำบลบางน้ำผึ้งเพราะมีรสชาติดีและกลิ่นหอม ผักพื้นบ้าน อาทิเช่น ผักตำลึง ผักบุ้ง ผักกระถิน พริกขี้หนูสวน มะแว้ง มะเขือพวง ตะไคร้ ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้นานาชนิด และมีขอกินเป็นฝีมอชาวบ้านให้เลือกมากมาย เช่นขนมถ้วย ขนมจาก ลูกจากเชื่อม ม้าหอ ข้าวมดมัด น้ำตาลสด ฝรั่งแช่บ๊วย ทอดมันปลาอินทรีย์ ไข่ปลาหมึกย่าง ปลาแนม ไส้กรอกโบราณ แกงบอน หอยทอด ผัดไทย หมี่กะทิ ข้าวตู เมี่ยงคำ เป็นต้น ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนเชื้อสายมอญเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าเหมาะแก่การเที่ยวชมและเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ชาวบ้านนำมาขายล้วนแต่เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่า ช่วยกันซื้อของไทยกินของไทยเงินทองไม่รั่วไหลแน่นอนครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น